Uferdig:

Her vil det komme en beskrivelse av hvordan industrien blei en del av Rælingen:

Fra de enkle møllene og til de mer avanserte oppgangssagene og teglverkindustrien - blant annet.