Landhandleriet

Butikken er en ren rekonstruksjon og viser hvordan et landhandleri i Rælingen av det ”enkle” slaget kanskje kunne ha sett ut i perioden omkring 1920-30.  Interiøret er inspirert av detaljer fra det gamle landhandleriet på Østegarden.  Eksteriørmessig og hva angår størrelse er det de første lokalene til Tomter landhandleri som er inspirasjonen.  Vareutvalget er ikke uten videre dekkende for hva som var å få kjøpt i en slik butikk.  Dette skyldes at ikke alle typer emballasje og varer er å skaffe til veie.  Av de varer og ting som er i butikken har mye kommet som gaver og en del er innkjøpt.  Resultatet er et litt for lite innslag av matvarer og andre ting.  I tillegg til fødevarer har butikken også en liten avdeling for stoffer og isenkram.

Julemarked i Landhandleriet