Rælingen historielag har publisert små tekster om ulike kulturminner. Noen har lokalt innhold, andre er mer generelle. De generelle omtaler også folkelig kultur som har hatt en naturlig plass også i Rælingen.

Mai 2012: På stabburet har bygdetunet satt opp ei skolestue med innredning fra gammel tid. Her går det an å få et inntrykk av hvordan skolestua så ut da våre forfedre skulle lære å lese, skrive og regne.

Juli 2012: Det er ikke ofte vi kan se hesjer lenger. For oss som har vokst opp på 1950- og 60-tall, var hesjene et vanlig syn. Høyet måtte tørkes før det blei kjørt inn på låven, og var vi heldige, fikk vi lov til å hoppe i høyet, visstnok for å hjelpe gardbrukeren med å pakke samme fôret. Her kan du lese om hesjing i vår tid.

Desember 2012: I vår tid er elektrisitet og elektrisk lys sjølsagt. Vi kan knapt tenke oss et liv uten lamper og lys overalt. Livet og arbeidet - spesielt i mørke vintermåneder - må ha vært vanskelig. Og da var det behov for ei god fjøslykt. Les om bygdetunets egen lykt her.

Høsten 2013: Historielaget la ut en artikkel om primstaven på de gamle nettsidene. Denne har vi tatt vare på, og den kan finnes her.

Desember 2013: Året da vi feira 100 år med stemmerett for kvinner var i ferd med å løpe ut. Her kan du likevel lese historia om Katarina Jonsdatter, og hennes liv og rettigheter på 1700-tallet, i Rælingen.

Desember 2013: Jordmora hadde en sentral plass i enhver bygd. I Rælingen var Aagot Jacobsen jordmor i ei årrekke.

Våren 2014: Rett nord for kirka står et gammelt almetre, almegubben. Historia om denne og om tilsvarende trær kan du lese her.