Bygdetunet levde i ei årrekke med nærmest historiske forhold når det gjaldt bevertning og møter og foredrag. Det gamle hovedhuset var jo i sin tid fraflytta fordi det ikke var funksjonelt som bolighus, og det var en flott gave å få. Men kjøkkenet var og er umoderne, og stua er mer til utstilling enn til bruk. Men i 2018 var det endelig mulig å få til noe mer. For det første var Historielaget sammen med RØX og kirkegårdsarbeidere i stand til å gjennomføre rundt 1000 dugnadstimer. Og for det andre stilte Rælingen kommune og Sparebankstiftelsen opp med økonomiske midler.

29. mai reiv vi det gamle skjulet, og 9. juli begynte grunnarbeidet. Bygget ble reist, takstein fra den gamle låven på Tveiter ble brukt og 29. august var det kranseskål. Legging av takstein, innvendig paneling i tak og på vegger og maling og beising, hellegang, trapp og spredning av jord ble gjort på dugnad. Håndverkerne var fra Øyeren Bygg, Linje elektro, Romerike Røs, Holmerud Flis og Membran og O. Johansen og Sønner. Og møblene har vi fått fra familier i Rælingen. Kommunen har gitt oss videokanon og lerret.

Nå er vi i gang

Vi river bua,

og bygger og bygger.

Fredag 10. mai 2019 åpnet Nistua offisielt.

Nistua har et kjøkken med alle fasiliteter og setter oss i stand til å lage og servere mat på en helt annen måte enn det gamle kjøkkenet i hovedhuset. Vi har faktisk fått oss en kafé.

Ellers er det store rommet velegnet til å holde foredrag for en høvelig gruppe interesserte, spesielt fordi vi kan bruke videokanon som viser bilder og tekster på et lerret.

Og slik ble "Nistua"

Nistua er blitt et fint brukshus på bygdetunet, og glir greit inn blant resten av bygningsmassen, sjøl om det er et moderne bygg.