Rælingen historielag ble stiftet 19. oktober 1952 under Romerike Historielags sommerstevne i Rælingen. Laget er tilsluttet Romerike Historielag og arbeider for å fremme interessen for kultur og historie i Rælingen og verne om bygdas kulturminner. Rælingen historielag har ansvaret for driften  av Rælingen bygdetun, delegert ved driftsavtale med Rælingen kommune, og Historielaget eier tre av bygningene på tunet.

Ledere i laget: Asbjørn Dørumsgard, Olav Tveter, Elsa Svendsen, Lene Skovholt, Mona Opsahl, Bent Halvorsen, Lene Skovholt, Harald Haraldstad

Medlemmer: 158 i februar 2021

Hovedaktiviteter: Rælingen historielag har som formål å øke interessen og spre kunnskap om Rælingens historie og ta vare på bygdas tradisjoner og historiske minnesmerker.

Historielaget driver Rælingen bygdetun i formalisert samarbeid med Rælingen kommune og samarbeider nært med Bygdekvinnelaget og Husflidslaget. Målsetningen er å drive publikumstjeneste ved å holde Bygdetunet åpent som kulturformidlende og sosial møteplass for alle og bidra til en bevisstgjøring omkring Rælingens historie. Formidling er et satsningsområde, også her i nært samarbeid med kommunen, kirken og skolene.

Ved rydding og tilrettelegging av kulturminner, gamle stier og veifar og skilting av disse, når vi store grupper av Rælingens nye og yngre befolkning. Folk har i hundrevis av år ferdes langs vannveiene våre og innover i skogene, og merking av de mange kulturminnene gir kunnskap og opplevelse til mange.

Den kulturelle skolesekken og andre publikumsaktiviteter som foredrag, temakvelder og vandringer trekker et stort publikum.

Innsamling av gamle fotografier har foregått i mange tiår og Historielaget har en stor fotosamling. En del av samlingen ligger i Akershusbasen. Historielaget har nå fått utviklet et eget lokalt, digitalt fotoalbum, som er tilgjengelig og søkbart. Videre innsamling og formidling av fotomaterialet i bygda vil fortsette i årene framover.

Rælingen historielag er en aktiv samarbeidspartner med Rælingen kommune i alle kommunale forvaltningssaker som angår kulturhistorie og kulturminnevern.