Sentrale kilder for Rælingens historie er naturligvis de to bygdebøkene:
Rælingen: Trekk av bygdehistorien I (1955) redigert av Asbjørn Dørumsgard: Ikke tilgjengelig
Bygdehistorie for Rælingen (1989) av Lene Skovholt: Til salgs på Rælingen bygdetun

Diverse publikasjoner:

DNTs hytte ved Ramstadsjøen: Den norske turistforening har bygd ei ny hytte ved Ramstadsjøen. I den forbindelse ble det foretatt en arkeologisk kartlegging av området. Kartlegginga foreligger i en rapport som kan leses her.

Åa som renner ned i Øyeren mellom By og Narvestad: Det har vært en mengde sager langs Byåa. Området er fullt av kulturminner, og registrering av disse finnes i denne rapporten.

Kongeveien, hovedferdselsåren til Kristiania, går over Haugen gård: Langs Kongeveien finnes kulturminner, i tillegg til at det er en fin tur. Man kan går ganske langt langs den gamle kongeveien i Rælingen, og her kan man lese en registreringsrapport om om området ved Haugen gård og Hammersvegen. 

Nordby skole skulle få nytt idrettsanlegg: I den forbindelse er det utarbeida en rapport om kulturminner i området. Rapporten kan leses her.

Hva kan gamle hus fortelle oss om fortida? Denne artikkelen handler om flytting av hus i Rælingen. Hva kan ”hus på vandring” fortelle oss om det gamle bondesamfunnet, om folk og livsforhold før i tiden? Les artikkelen av Hans Kristian Halvorsen-Monsrud.

Katolsk middelalder på Romerike: Da Grini i Rælingen ble gitt til kirken som botsgave. Denne artikkelen er skrevet til Eidsvoll Blad før jul i 1963 av Olav Tveter, og tilrettelagt for vår bruk av Hans Kristian Halvorsen-Monsrud.

Prestesekken som aldri ble full: Er det en myte eller virkelighet? En undersøkelse av forholdet mellom to prestegenerasjoner Theiste og bøndene i Rælingen omkring år 1700 av Hans Kristian Halvorsen-Monsrud.
 
Oslo biskop Jens Nilssøns visitasberetning fra Fet i 1596: Then 31. Decembris som vaar ny Aars Afften om Morgenen hora 7. foer Bispen hen vdj Visitatz till Feed, oc maatte bruge sine egne Heste... Les historia her.

Tjuvstuåsen er et flott utsiktspunkt i kommunen: Slike markante steder har ofte fått historier og myter knytta til seg. Her kan man lese ulike historier om denne åsen.

Rælingen kommune har utarbeida plan og oversikt over kulturminnene i kommunen: Dessverre er det ikke lenger mulig å se og finne mange av kulturminnene som fins i planen. Men den kan jo være interessant likevel, og kartene gir oss en god oversikt over kulturminner. Plan er delt i to, Vedlegg A og Vedlegg B-E.

Rælingen kirke på Fjerdingby: Kirkebygget blei egentlig reist i 1828, men de store ombyggingene i 1887 førte til at vi feirer kirka med jubileer med utgangspunkt i dette årstallet. Her finnes en avisartikkel om 50års-jubileet i 1937. I 1962 blei det utarbeida et eget hefte av Olav Tveter som kan leses her. Og Hans Kristian Halvorsen-Monsrud har skrevet en egen artikkel om kirka. 

Rælingen fylte 50 år som egen kommune i 1979: I den forbindelse blei det utarbeida et eget hefte om kommunen. Her er det mye interessant stoff.

Rud skole fylte 75 år i 1987: Skolehistoria forteller mye om ei bygd, og i dette heftet er det samla mye stoff om skolen og om bygda.