Dette er nyttige nettsider å være klar over:

Digitalarkivet er søkbare kilder for historisk og slektshistorisk interesserte. Her fins folketellinger, manntall, kirkebøker, historiske bilder og mye mer. Adressa er www.digitalarkivet.no

Akershusmuseene har egne nettsider. Nettsidene har omfattende samlinger om og med hus, gjenstander, fotografier og arkivalier fra 1700-tallet og fram til vår tid. Her fins også temaer som industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer. Adressa er www.mia.no

Rælingen kommune har adressa www.ralingen.kommune.no

Romerike historielag er også vårt historielag. Her fins mye interessant stoff, samtidig som en kan finne veien til alle lokallaga. I historielagets hus på Skedsmokorset er det et godt bibliotek. Og på nettsidene finner vi blant annet meldingsbladet Skytilen.

Rælingen historielag bygger opp et stort bildearkiv med gamle foto fra Rælingen. Historielagets bildearkiv finner du her.

Facebooksider: Rælingen historielag og bygdetun er assosiert med flere facebooksider. Ei side er Bygdetunets facebookside. En annen er Historielagets facebookside. Og en tredje er en slekstgranskerside - Slekt i Rælingen.