Skoleutstilling

Skoleutstilling

Publisert av Hans Isdahl den 17.06.21.

Trass i et optimistisk tema, begrenser utstillinga denne gangen seg til en del av skolehistoria vår. Du finner den i andre etasje av hovedbygninga på Tunet. Her er det bilder fra skolene og av elever i eldre tider i tillegg til opplysende tekster om historia. Ellers fins det også en generell artikkel om skolehistoria på hovedmenyen.

Utstillinga er åpen med omvisning når Bygdetunet er åpent denne sommeren og høsten.