Julemøte 2023

Julemøte 2023

Publisert av Hans Isdahl den 21.11.23.

Juleheftene har en lang historie i Norge: De oppsto på slutten av 1800-tallet og inneholdt hovedsaklig historier med få illustrasjoner. De vanligste i dag er tegneserier, men den gamle tradisjonen med gode historier har de seinere åra kommet til heder og verdighet igjen.

Denne førjulskvelden får historielaget besøk av forfatter og foredragsholder Tom Brenne som vil foredra om emnet.

 
Vi vil gjerne fortsette med innslaget vårt "tingene forteller": Mange gamle ting som finner på loft og i kjellere har sine historier å fortelle. Og det er ikke alltid vi veit hva gamle ting egentlig er, mange redskaper og praktiske oppfinnelser har gått ut av bruk. Har du gjenstander du ikke veit hva skal brukes til, eller ting som har en liten historie? Ta dem med og vis dem fram!

Vi får også et innslag med musikk av to elever ved Rælingen musikkskole.

Ellers god mat og utlodning.

 Velkommen til en hyggelig førjulskveld, ta gjerne med slekt og venner.

Hilsen Rælingen historielag