Årsmøtet 2022

Publisert av Hans Isdahl den 15.03.22.

Vi åpner med vanlige årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap (deles ut på møtet), aktivitetskalender 2022 og valg.

 

Etter årsmøtet går vi over til vårt tradisjonelle festmøte:

 • Magne Johansen fra Enebakk snakker om "Rælingen - Enebakk på godt og vondt", spennende tema! Det blir muligheter til å kjøpe bøker som han har skrevet.
 • Ta gjerne med ting til "Tingene forteller" og del minnene med oss.
 • Tradisjonen tro byr vi på sanger, spekemat, kaffe og kaker. Utlodning. Vi tar kontanter og vipps.

 

Velkommen til alle. Ta gjerne med venner og familie.

 

Med vennlig hilsen Styret i Rælingen historielag

Harald, Lene, May, Astrid, Hanne, Marit, Jonny og Jorunn

 

Årsmeldinga 2021

 

Styrets sammensetning: Leder Harald Haraldstad (harald.haraldstad@gmail.com)

Nestleder Lene Skovholt (lene.skovholt@gmail.com

Kasserer May S. Vestli (may.sandas.vestli@gmail.com)

Sekretær Jorunn Johansen (jorjoh2@online.no)

Styremedlemmer: Marit Haraldstad (mharaldstad@hotmail,com), Hanne Krogstad (hannekro@online.no), Astrid Mills (astridmills47@gmail.com), Jonny Johansen (jonno-jo@online.no)

 

Innledning og spesielt for 2021: Nok et år med korona og smittevernregler som satte sitt preg på historelagets aktiviteter både i 2020 og 2021. På grunn av de strenge smittevermregler ble tradisjonelt årsmøte avlyst. «Forenklet» årsmøte ble avholdt i «Fjøset» på Skovholt. «Den kulturelle skolesekken « og «Mat og helse» ble avlyst. Lettere smittevernregler i løpet av våren, sommeren og tildels høsten. Så både sesongåpningen og høstmarkedet ble gjennomført nesten som årene før koronaen. Redusert aktivitet under «Jul i stua»/julemarked. Styret vedtok kontingentfritak for 2021 på grunn av reduserte tilbud og aktiviteter til medlemmene som følge av korona m/smittevernreglene. For øvrig se under for datoer m.m.

 

Antall medlemmer per 01.01.22: 164

 

Bygdetunet: Historielaget drifter bygdetunet for kommunen etter årlige avtaler og har ansvaret for vanlig vedlikehold av bygningene, plenklipping og rydding ute på tunet. Bygdetunet har som oppgave å verne om kulturarven i Rælingen kommune og skal være et museum for hele bygda. Historielaget har ansvaret for det museumsfaglige, utstillinger m.m. Bygdetunet har åpent hver søndag i juni, juli og august, samt under annonserte markedsdager. Historielaget har ansvaret for at tunet er betjent med tunverter/omvisere på alle åpningsdager og markeder. På grunn av prosjekt «Stallen» (se under) ble urte- og kulturplante- hagen stilt i bero.

 

Høringsinstans: Historielaget er høringsinstans i alle saker som dreier seg om kulturvern og kulturminner. Mange større saker til uttalelse i 2021.

 

Besøkstallet på tunet: Til tross for koronaen ble tunet ble svært godt besøkt på søndager i løpet av sommersesongen. Dette spesielt takket være våre trofaste tun-venner. Besøkende ble ikke skriftlig registrert som i 2020, men mellom 1550 – 1600 besøkte tunet på søndagene. I tillegg ble tunet hyppig besøkt av barnehager og svært godt besøkt av skoleelever. Totalt antall besøkende på tunet i 2021 var ca 3000

 

Aktiviteter/arrangementer 2021: 5 styremøter 1 fellesmøte (historielaget, husflidslaget og bygdekvinnelaget). 2 møter i samarbeidsutvalget. Hyppige arbeids-/mandags-/registreringsmøter

19.4. Forenklet årsmøte i Fjøset på Skovholt. Solbjørg Bakke og Ove Norderud gikk ut av styret. Stor takk til dem for innsatsen!

6.6.Sesongåpning. Tema for utstilling: «Skolehistorie i Rælingen gjennom 300 år» . Utstilling av feler bygget i Rælingen i tillegg til den faste utstillingen.

4. og 5.9. Høstmarked .

11.9.RØX-tur i samarbeid med Rælingen historielag i nærområdet Fjerdingby/tunet/kirken/gravhaugen/Enga

28.11.Julemøte ca 50 personer til stede. Tema «Skolehistorie i Rælingen gjenneom 300 år» v/Hanne Krogstad.

4. og 5.12. Julemarked. Reduserte aktiviteter på grunn av korona. Tradisjonen tro gløgg og pepperkaker ute på tunet rundt svartoven. Det ble også servert gratis pølser. I tillegg kom nissen på besøk med godtepose til barna. Bokbord i hovedhuset. Arrangementet ble svært godt besøkt. Bygdekvinnelaget serverte grøt i Nistua. Husflidslaget solgte husflid i Svingen.

 

Andre aktiviteter 2021

 • Prosjekt restaurering av «Kommunehytta».
 • 3.5.2021 Innvilget kr 270.203 fra Sparebankstiftelsen. I 2020 innvilget kr 40.000 fra Viken tømmerruta, Lillestrømbanken ca kr 17.000 og minne etter Rolf Aamot med kr 5.500. Bidrag med kr 20.000 fra Rælingen Skogeierforening og kr 20.000 fra Rælingen Jeger- og Fiskerforening Firma Øyeren Bygg AS har stått for restaureringen av hytta. Prosjektleder Arne Selmann. Kranseskål avholdt i Nistua 28.9. RØX har bidratt med en betydelig dugnadsinnsats. Det gjenstår noe arbeid som utføres våren 2022.
 • Prosjekt Stallen Stallen dukket opp i forbindelse med riving av låven på Søndre Fjerdingby. Vedtatt plassert på tunet. Prosjektleder Hans Isdahl. Stallen «laftet» ned med møysommelig nummerering for lafting på tunet våren 2022. Firmaet «Svensen Maskin A.S» støpt såle.
 • Digitalt fotoarkiv: Registrering fortsetter som tidligere. Registrering av museumsgjenstander
 • Senhøsten 2020 oppstart med registrering av museumsgjenstander på tunet. Svært mange gjenstander registrert i 2021. Ny digital løsning er under vurdering. Demonstrert og presentert av kultursjef Rune Thieme.
 • Hjemmeside: Egen hjemmeside opprettet 18.4.2021

Takk: En stor takk til våre gode hjelpere, Ragnar Evensen, fortsatt digitalt fotoarkiv og til Hans Isdahl for ny hjemmeside og digitalt fotoarkiv . Videre en takk til RØX for velvillig hjelp der det trengs, ikke minst prosjekt Kommunehytta. Facebook-sider Våre facebook-grupper, Rælingen historielag, Rælingen bygdetun og Slekt i Rælingen er svært populære grupper og mange er ivrige med å legge ut stoff og bilder. Styre-Web, Romerike historielag: Historielaget har ansvaret for medlemsregisteret i Styre-Web og holde dette à jour. Alle medlemmer i Rælingen historielag blir automatisk også medlemmer i Romerike historielag.

 

Aktuelle saker 2022:

 • Prosjekt: Ferdigstille restaurering av Kommunehytta.
 • Prosjekt: «Stallen»
 • Videreutvikle kulturlandskap Fjerdingby og området rundt bygdetunet, herunder Almegubben.
 • Nordbydalen og Byåa med rydding og skilting.
 • Fortsette registrering av bilder med tekst i digitalt fotoarkiv.
 • Fortsette registrering av museumsgjenstandene på tunet.
 • Skoleutstillingen videreføres og mulig utvides.

Som tidligere år, vil styret framheve det svært gode samarbeidet vi har med Kommunen, Husflidslaget, Bygdekvinnelaget og Kirken.

 

Rælingen, 27. mars 2022 Styret i Rælingen historielag Jorunn Johansen (sekretær)