Året som var: 2022

Året som var: 2022

Publisert av Hans Isdahl den 01.01.23.

Kommunehytta, eller Grønberghytta som den blei kalt i en mannsalder, er rehabilitert. Historielaget har administrert arbeidet og skaffa midler, og i tillegg til profesjonelle har RØX bidratt med 626 arbeidstimer siste år. Hytta blei innviet 10. september.

 

Tunet er i ferd med å bli helt innebygd med enda en bygning, den gamle Fjerdingbystallen. I løpet av høsten har den kommet under tak. Historielaget har hatt jobben med økonomien mens det blei satt ned ei egen gruppe som delvis har sprunget ut av RØX. Siste år har alt arbeid vært utført av denne gruppa, som har brukt 527 arbeidstimer.

 

Ellers har altså historielaget hatt relativt stor aktivitet:

 

Utstillinga om skole i Rælingen har stått hele året, og mange interesserte har fått omvisning.

 

Mars: Historielaget avholdt årsmøte på menighetshuset. I tillegg til bevertning og de vanlige årsmøtesakene holdt journalist Magne Johansen foredraget «Rælingen – Enebakk på godt og vondt».

 

Juni: Det var sesongåpning med kafé og innslag fra kulturskolen. Fjerdingbyfestivalen foregikk også på tunet. Juni er også tid for «Den kulturelle skolesekken». Alle fjerdeklassingene i Rælingen hadde omvisning på tunet og lærte om eldre tider i Rælingen.

 

September: Høstmarkedet gikk av stabelen med museum, kafé og salg av diverse varer.

 

19. oktober fylte Rælingen historielag 70 år!

 

November: Laget feira seg sjøl og 70 år virksomhet med fullt hus på menighetshuset. Lene Skovholt og Hanne Krogstad underholdt med en dialog om disse 70 åra. «Hverdagskara» underholdt med sanger fra tida som var.

 

November: Historielaget ved Hans Isdahl holdt nybegynnerkurs i slektsgransking i Nistua. Kurset hadde aktive og interesserte deltakere, og ved forespørsel blei vi enige om en månedlig slektskafé der interesserte på alle nivå kan møtes for arbeid med slekt og lokalhistorie.

 

Høsten: Uterommet på tunet har blitt aktivt brukt av helsesektoren, av skolene og av barnehagene i Rælingen. Det har også vært en del omvisning inne i museumsavdelingene.

 

Desember: I begynnelsen av måneden var det tid for det årlige julemarkedet. Her var det salg av bøker, husflids- og bakevarer, aktiviteter for barn, og gløgg på tunet.