Uferdig:

Her vil det komme en beskrivelse av gårder og gårdsinndelinger slik det var tidligere.

For nærmere beskrivelse av gårdene er naturligvis Bygdehistorie for Rælingen det rette oppslagsverket.