Uferdig:

Her vil det komme en beskrivelse av hvordan bostrukturen i Rælingen delvis endra seg fra bondeland til drabantby og boliger framfor gardsbruk.