Dette er nyttige nettsider å være klar over:

Digitalarkivet er søkbare kilder for historisk og slektshistorisk interesserte. Her fins folketellinger, manntall, kirkebøker, historiske bilder og mye mer. Adressa er www.digitalarkivet.no

Akershusmuseene har egne nettsider. Nettsidene har omfattende samlinger om og med hus, gjenstander, fotografier og arkivalier fra 1700-tallet og fram til vår tid. Her fins også temaer som industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer. Adressa er www.mia.no

Rælingen kommune har adressa www.ralingen.kommune.no

Romerike historielag er også vårt historielag. Her fins mye interessant stoff, samtidig som en kan finne veien til alle lokallaga. I historielagets hus på Skedsmokorset er det et godt bibliotek. Og på nettsidene finner vi blant annet meldingsbladet Skytilen.

Rælingen historielag bygger opp et stort bildearkiv med gamle foto fra Rælingen. Historielagets bildearkiv finner du her.

Facebooksider: Rælingen historielag og bygdetun er assosiert med flere facebooksider. Ei side er Bygdetunets facebookside. En annen er Historielagets facebookside. Og en tredje er en slekstgranskerside - Slekt i Rælingen.

Bygdebøker fra Romerike:  
Det er mange bygdebøker som kan leses på nett, alle ligger i basen til Nasjonalbiblioteket, og gårdshistoriene kan nåes herfra. 
Bygdehistorie for Rælingen:  Bind 1 Bind 2 Bygdebok for Nittedal og Hakadal:  Bind 1 Bind 2
Bygdehistorie for Fet: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4 Bind 5 Bind 6
Enebakk bygdebok: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Gjerdrum bygdebok: Bind 1 Bind 2
Skedsmo bygdebok: Bind 1 Bind 2 Aurskog og Blaker: Bind 1 Bind 2
Eidsvoll bygds historie: Bind 1 Bind 2 Hurdal bygdebok: Bind 1 Bind 2
Nes på Romerike – gardshistorie: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4 Bind 5
Gårds- og slektshistorie for Setskog og Høland: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4
Kråkstad - en bygdebok: Bind 1 Bind 2 Sørum bygdebok: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4
Ås bygdebok: Bind 1 Bind 2 Lørenskog bygdebok: Bind 1 Bind 2
Ullensaker bygdebok: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Gardshistorie for Nannestad sokn: Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4
Vestby bygdebok: Bind 1 Bind 2 Akersgårder Nordmarksfolk

Det fins enda en god del relevante bygdebøker, dette er bare et lite utvalg. Internettsida Slekt1.com kan anbefales for den som vil ha snarveier til slektshistoriske nettsider.