Året som var: 2022

Året som var: 2022

01.01.23 15:04 av Hans Isdahl

År 2022 er over og det er på tide å se tilbake på hva som har skjedd i historielaget og på bygdetunet det siste året. Restriksjonene i forbindelse med pandemien forsvant i starten av året, så det er vel rimelig å konkludere med at vi er tilbake til vanlig drift. I tillegg har historielaget engasjert seg i to større byggeprosjekter:

Les mer